-->

  Hướng dẫn nạp chương trình cho Kit Wifi NodeMCU Lua ESP8266 V3 CH340 - Cách cài đặt Arduino IDE


  1. Giới thiệu:

  Hướng dẫn cách cài đặt Arduino IDE và nạp chương trình cho Kit wifi nodemcu ESP8266 V3 CH340.

  2. Download miễn phí file code đừng quên Subcribed bên dưới ủng hộ nhé:

  Link  dán vào mục Additional Board Manager URLs trong Arduino IDE: https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index

   Link download driver CH340: http://bit.ly/DriverCH340

  3. Danh sách linh kiện cần mua để test:

  - KIT Node MCU esp8366

  - Module Relay 5V

  ------------------------------------------------------------------------------------
  DV1 - Nhận vẽ mạch thuê ONLINE Altium Designer/ Orcad 9.2/ Protues nhanh trong ngày


  DV2 - Kênh youtube chia sẻ kiến thức điện tử thực hành ngay


  DV3 - Kênh cộng đồng Facebook Điện Tử ChipKool

  Latest posts