-->

  Bật tắt đèn qua internet có hẹn giờ - kit wifi nodemcu esp8266


  1. Giới thiệu:

  Giới thiệu mô hình tắt mở đèn thông qua internet sử dụng kit wifi nodemcu esp8266 và module relay 5v, sử dụng app điều khiển blynk, tích hợp thêm tính năng hẹn giờ mở đèn tự động.

  2. Download miễn phí file code:


  Link code chương trình: http://bit.ly/codeappwifi

  3. Danh sách linh kiện cần mua để test:

  - KIT Node MCU esp8366

  - Module Relay 5V

  ------------------------------------------------------------------------------------
  DV1 - Nhận vẽ mạch thuê ONLINE Altium Designer/ Orcad 9.2/ Protues nhanh trong ngày  -----------------------------------------------------------------------------------

  DV2 - Mua linh kiện về làm mạch nhanh - Miễn phí Ship
  DV3 - Kênh youtube chia sẻ kiến thức điện tử thực hành ngay


  DV4 - Kênh cộng đồng Facebook Điện Tử ChipKool

  Latest posts