-->

  Điều khiển thiết bị bằng cuộc gọi với SIM800L và Arduino


  Chuẩn bị phần cứng:

  • 1 x Arduino Uno  Or Nano
  • 1 led.
  • 1 Module Sim800l.
  • Dây cắm test board.
  • 1 Mạch ổn áp L596.
  • Nguồn adapter or pin (9 - 12)Vdc, 2A.
  • 1 thẻ Sim đã đăng kí.

  Lắp mạch:

  Lập trình:
  Trước hết ta phải tải thư viện sim900 về để cài vào IDE ( thư viện này dùng được cho sim800l)
  Dowload thư viện theo link sau ( các bạn copy link dưới nhé )


  Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download


  //CODE
  #include "SIM900.h"
  #include <SoftwareSerial.h> 
  char inchar;
  SoftwareSerial SIM900(3, 2);// 3 -Tx, 2-Rx         11 12
  int onoff=1; // 0 = off, 1 = on
  void setup()
  {
  Serial.begin(9600);//19200
  // set up the digital pins to control
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT); // LEDs - off = red, on = green
  digitalWrite(9, HIGH);
  digitalWrite(13, LOW);
  SIM900.begin(9600);//19200
  delay(2000); // give time to log on to network.
  SIM900.print("AT+CLIP=1\r"); 
  delay(100); 
  }
  void doSomething()
  {
  if (onoff==0)
  {
  onoff=1;
  digitalWrite(9, HIGH);
  digitalWrite(13, LOW);
  Serial.println("D12 high D13 low");

  else
  if (onoff==1)
  {
  onoff=0;
  digitalWrite(9, LOW);
  digitalWrite(13, HIGH);
  Serial.println("D12 low D13 high");
  }
  }
  void loop() 
  {
  if(SIM900.available() >0)
  {
  inchar=SIM900.read();  //  Ví dụ với số điện thoại 0902121212
  if (inchar=='0')
  {
  delay(10);
  inchar=SIM900.read(); 
  if (inchar=='9')
  {
  delay(10);
  inchar=SIM900.read(); 
  if (inchar=='0')
  {
  delay(10);
  inchar=SIM900.read(); 
  if (inchar=='2')
  {
  delay(10);
  inchar=SIM900.read(); 
  if (inchar=='1')
  {
  delay(10);
  inchar=SIM900.read(); 
  if (inchar=='2')
  {
  delay(10);
  inchar=SIM900.read();
  if (inchar=='1')
  {
  delay(10);
  inchar=SIM900.read(); 
  if (inchar=='2')
  {
  delay(10);
  inchar=SIM900.read();
  if (inchar=='1')
  {
  delay(10);
  inchar=SIM900.read();
  if (inchar=='2')
  {
  Serial.println("do sometehing");
  delay(10);
  doSomething();
  delay(6000);
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }

  Hình ảnh thực tế:

  Chúc các bạn thành công!!!!
  Download miễn phí file code đừng quên Subcribed bên dưới ủng hộ nhé:

  Link code chương trình: Hãy nhấn LIKE, SUBCRIBED theo dõi kênh rồi hãy download code nhé mọi người! 

  ------------------------------------------------------------------------------------
  DV1 - Nhận vẽ mạch thuê ONLINE Altium Designer/ Orcad 9.2/ Protues nhanh trong ngày


  DV2 - Kênh youtube chia sẻ kiến thức điện tử thực hành ngay


  DV3 - Kênh cộng đồng Facebook Điện Tử ChipKool

  Latest posts