-->

  Điều khiển thiết bị bằng app blynk - bật tắt đèn qua webserver sử dụng kit nodemcu esp8266 v3 ch340


  1. Giới thiệu:

  Hướng dẫn cách bật tắt thiết bị sử dụng app blynk và webserver. Cách lưu thông tin cấu hình wifi và mã auth token vào bộ nhớ eeprom của esp8266.

  2. Download miễn phí file code đừng quên Subcribed bên dưới ủng hộ nhé:

  Link code chương trình: hãy nhấn LIKE, SUBCRIBED theo dõi kênh rồi hãy download code nhé mọi người! http://bit.ly/blynk_webserver

  Lưu ý: Nếu không phát wifi hoặc thiếu thư viện anh em làm như sau:

  Start Arduino, go to File > Preferences Add the following link to the Additional Boards Manager URLs: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json and press OK button Click Tools > Boards menu > Boards Manager, search for ESP8266 ( Chỗ này bản 2.5.0 như chủ thớt nói) and install ESP8266 platform from ESP8266 community (and don't forget to select your ESP8266 boards from Tools > Boards menu after installation) To install additional ESP8266WiFi library: Click Sketch > Include Library > Manage Libraries, search for ESP8266WiFi and then install with the latest version.

  3. Danh sách linh kiện cần mua để test:

  - KIT Node MCU esp8366

  - Module Relay 5V

  ------------------------------------------------------------------------------------
  DV1 - Nhận vẽ mạch thuê ONLINE Altium Designer/ Orcad 9.2/ Protues nhanh trong ngày


  DV2 - Kênh youtube chia sẻ kiến thức điện tử thực hành ngay


  DV3 - Kênh cộng đồng Facebook Điện Tử ChipKool

  Latest posts