-->

  Bật tắt đèn bằng Facebook Messenger - Kit wifi nodemcu ESP8266 V3 CH340


  1. Giới thiệu:

  Giới thiệu mạch điều khiển bật tắt thiết bị qua facebook messenger sử dụng Kit wifi nodemcu ESP8266 V3 CH340.

  2. Download miễn phí file code đừng quên Subcribed bên dưới ủng hộ nhé:


  3. Danh sách linh kiện cần mua để test:

  - KIT Node MCU esp8366

  - Module Relay 5V

  ------------------------------------------------------------------------------------
  DV1 - Nhận vẽ mạch thuê ONLINE Altium Designer/ Orcad 9.2/ Protues nhanh trong ngày


  DV2 - Kênh youtube chia sẻ kiến thức điện tử thực hành ngay


  DV3 - Kênh cộng đồng Facebook Điện Tử ChipKool

  Latest posts