-->

  Cách lưu thông tin ssid và password kết nối wifi vào eeprom của esp8266


  1. Giới thiệu:

  Cách lưu thông tin ssid và password dùng để kết nối wifi vào bộ nhớ eeprom của esp8266. Khi cấp nguồn esp8266 tự động load thông tin đăng nhập và kết nối vào wifi mà không bị mất đi.

  2. Download miễn phí file code đừng quên Subcribed bên dưới ủng hộ nhé:

  Link code chương trình: hãy nhấn LIKE, SUBCRIBED theo dõi kênh rồi hãy download code nhe mọi người! http://bit.ly/LuuSSID

  3. Danh sách linh kiện cần mua để test:

  - KIT Node MCU esp8366

  - Module Relay 5V

  ------------------------------------------------------------------------------------
  DV1 - Nhận vẽ mạch thuê ONLINE Altium Designer/ Orcad 9.2/ Protues nhanh trong ngày


  DV2 - Kênh youtube chia sẻ kiến thức điện tử thực hành ngay


  DV3 - Kênh cộng đồng Facebook Điện Tử ChipKool

  Latest posts