-->

  Lập trình Kit Wifi ESP8266 không cần viết code - Hướng dẫn sử dụng Easycoding lập trình IOT


  1. Giới thiệu:

  Giới thiệu các bạn website hỗ trợ lập trình cho kit wifi nodemcu esp8266 mà không cần viết code. Lập trình bằng sơ đồ khối chức năng.

  2. Download miễn phí file code đừng quên Subcribed bên dưới ủng hộ nhé:


  3. Danh sách linh kiện cần mua để test:

  - KIT Node MCU esp8366

  - Module Relay 5V

  ------------------------------------------------------------------------------------
  DV1 - Nhận vẽ mạch thuê ONLINE Altium Designer/ Orcad 9.2/ Protues nhanh trong ngày


  DV2 - Kênh youtube chia sẻ kiến thức điện tử thực hành ngay


  DV3 - Kênh cộng đồng Facebook Điện Tử ChipKool

  Latest posts