-->

  Bài 3.2: Thiết kế remote điều khiển tivi qua web server sử dụng ESP8266 - Project ứng dụng IOT  1. Giới thiệu:

  Hướng dẫn thiết kế giao diện Remote điều khiển tivi thông qua web server sử dụng sublime text3. Thiết kế giao diện bằng mã html và định dạng CSS.

  2. Download miễn phí file code đừng quên Subcribed bên dưới ủng hộ nhé:

  Link code chương trình: hãy nhấn LIKE, SUBCRIBED theo dõi kênh rồi hãy download code nhe mọi người!

  3. Danh sách linh kiện cần mua để test:

  - KIT Node MCU esp8366

  - Module Relay 5V

  ------------------------------------------------------------------------------------
  DV1 - Nhận vẽ mạch thuê ONLINE Altium Designer/ Orcad 9.2/ Protues nhanh trong ngày


  DV2 - Kênh youtube chia sẻ kiến thức điện tử thực hành ngay


  DV3 - Kênh cộng đồng Facebook Điện Tử ChipKool

  Latest posts