-->

  Thay đổi màu sắc Led RGB sử dụng Arduino

  Trong bài học ngày hôm nay mình và các bạn sẽ đi tìm hiểu cách để điều chỉnh một bóng đèn Led RGB như thế nào và cách trộn màu ra sao?
  Qua bài học số 5 này các bạn sẽ tìm hiểu thêm cách thức làm việc của 2 hàm mới là constrain(x, a, b) và random(min, max).

  Sơ lược về LED RGB

  Có bao giờ các bạn tự hỏi cấu tạo của một con LED RGB là như thế nào?
  Ứng của nó để được làm gì?
  Thực ra, Led RGB được cấu tạo thành từ 3 con LED đơn được đúc chung lại với nhau, những con LED được sử dụng từ những bài trước nhé.
  Vì sao chúng lại đúc chung lại với nhau?
  ....để thuận tiện cho việc đấu nối và sử dụng.

  Có 2 loại RGB: Anode chung và Catode chung.

  Từ 3 màu chủ đạo là Red, Blue, Green các bạn có thể thay đổi các giá trị với nhau thông qua hàm analogWrite() để có những màu mà các bạn muốn.
  ----->> Xem lại Bài 4 để hiểu hơn cách sử dụng hàm analogWrite(): 

  • Bài 4: PWM | Thay đổi ánh sáng của LED trên Arduino 

  Bảng phối màu sắc

  Các bạn cũng có thể cấu hình các màu sắc bằng gán các giá trị thông qua bảng bên dưới.

  RedGreenBlue Colour
  25500Red
  02550Green
  00255Blue
  2552550Yellow
  0255255Blueish Green
  2550255Purplish Red
  255255255While

  Sơ đồ đấu nối


  Các linh kiện cần thiết

  • Arduino Uno: 
  • LED RGB:
  • Dây cắm Breadboard:
  • Điện trở 220R:

  Code mẫu

  /*
     RGB LED
  */
  int redPin = 11;    // the pin that the red LED is attached to
  int greenPin = 10; // the pin that the green LED is attached to
  int bluePin = 9;  // the pin that the blue LED is attached to

  void setup(){
       pinMode(redPin, OUTPUT);
       pinMode(greenPin, OUTPUT);
       pinMode(bluePin, OUTPUT);

  }
  void loop(){
      // call the function to change the colors of LED randomly.
      colorRGB(random(0,255),random(0,255),random(0,255)); //R:0-255 G:0-255 B:0-255
      delay(1000);
  }

  void colorRGB(int red, int green, int blue){
       analogWrite(redPin,constrain(red,0,255));
       analogWrite(greenPin,constrain(green,0,255));
       analogWrite(bluePin,constrain(blue,0,255));
  }

  Giải thích code

  Bước đầu tiên như mọi khi chúng ta đi vào khai báo các chân cho từng led.

  int redPin = 11;    // the pin that the red LED is attached to
  int greenPin = 10; // the pin that the green LED is attached to
  int bluePin = 9;  // the pin that the blue LED is attached to
  
  
  Tiếp theo, chúng ta cùng  nhau tìm hiểu một hàm mới là constrain(x, a, b)
  Hàm "constrain" có 3 tham số: x, a và b.
  Trong đó:
  "x": được hiểu là giá trị không thể thay đổi khi đã được định nghĩa.
  "a": là mức tối thiểu.
  "b": là mức tối đa.

  void colorRGB(int red, int green, int blue){
       analogWrite(redPin,constrain(red,0,255));
       analogWrite(greenPin,constrain(green,0,255));
       analogWrite(bluePin,constrain(blue,0,255));
  }
  
  
  Hàm random(min, max)
  Trả về một giá trị nguyên ngẫu nhiên trong khoảng giá trị cho trước.
  Trong đó:
  "min" và "max" là giá trị đầu và cuối của khoảng giá trị mà random() trả về.
  Trong trường hợp min không được đưa vào thì nó sẽ hiểu ngầm là giá trị 0.

  void loop(){
      // call the function to change the colors of LED randomly. 
      colorRGB(random(0,255),random(0,255),random(0,255)); //R:0-255 G:0-255 B:0-255
      delay(1000);
  }
  

  Code mẫu


  ( Nguyên lý + Code chuẩn) Link Mediafire

  ------------------------------------------------------------------------------------
  DV1 - Nhận vẽ mạch thuê ONLINE Altium Designer/ Orcad 9.2/ Protues nhanh trong ngày


  -----------------------------------------------------------------------------------

  DV2 - Mua linh kiện về làm mạch nhanh - Miễn phí Ship


  DV3 - Kênh youtube chia sẻ kiến thức điện tử thực hành ngay

  DV4 - Kênh cộng đồng Facebook Điện Tử ChipKool  eChipKool - Chia sẻ kiến thức Kết Nối đam mê điện tử

  Latest posts