-->

  Điều khiển động cơ Servo SG90 bằng App Blynk sử dụng NodeMCU ESP8266

  Các bạn chắc đã từng nghe tới động cơServo SG90 và trong ứng dụng ngày hôm nay mình sẽ demo cho các bạn cách sử dụng NodeMCU ESP8266 để thay đổi góc của servo trên App Blynk.
  Để hiểu hơn về cấu tạo và cách hoạt động của Servo SG90 các bạn có thể tìm đọc bài viết trong khóa học lập trình Arduino miễn phí dành cho người mới nhập môn.


  • Xem ngay: Bài 10: Điều khiển động cơ RC Servo sử dụng Arduino
  • Xem ngay: Bài 11: Điều khiển động cơ Servo bằng biến trở sử dụng Arduino

  Cấu hình các thông số Servo SG90 trên App Blynk

  Để hiển thị thanh điều khiển servo chúng ta vào Widget Box (+) > Click vào Slider hình thanh điều khiển sẽ hiện ra.
  Nếu bạn chưa biết cách làm sao để tải App và tạo một Project trên Blynk các bạn xem bài viết bên dưới nhé.
  • Đọc thêm: Hướng dẫn cài đặt ESP8266 và kết nối với Blynk

  Cài đặt thông số Servo

  Ở mục Slider: Đặt tên cho dự án ở đây mình đặt là "Arduinokit.vn" tùy bạn thích đặt tên gì cũng được.
  • "INPUT": Cấu hình cho PIN cần kết nối, ở đây mình chọn Virtual > V1 (0~1023) đổi lại (0~180) góc từ 0 độ đến 180 độ.
  • "SEND VALUES ON RELEASE ON LY": Để mặc định là ON.
  • "SHOW VALUE": Để mặc định là ON.

  Tiếp tục vào Widget Box (+) > Click vào nút Button để hiển thị sự thay đổi góc xoay của Servo.

   

  Cài đặt thông số Button 1

  • Ở mục Button: Đặt tên ở đây mình đặt là "O độ" tùy bạn thích đặt tên gì cũng được.
  • OUTPUT: Cấu hình cho PIN cần kết nối, ở đây mình chọn Virtual > V2 để mặc định là (0~1).
  • MODE: Để trạng thái PUSH.

  Cài đặt thông số Button 2

  • Ở mục Button: Đặt tên ở đây mình đặt là "O độ" tùy bạn thích đặt tên gì cũng được.
  • OUTPUT: Cấu hình cho PIN cần kết nối, ở đây mình chọn Virtual > V3 để mặc định là (0~1).
  • MODE: Để trạng thái PUSH.

   

  Như vậy là đã xong phần cài đặt, bước tiếp theo ta tiến hành upload chương trình và xem kết quả nhé.


  Sơ đồ đấu nối

  NodeMCU ESP8266
  SERVO SG90
  3V3
  Dây màu đỏ
  GND
  Dây màu đen
  D8
  Dây màu vàng


  Các linh kiện cần thiết cho dự án

  Tên linh kiệnSố lượng
  NodeMCU ESP82661
  Dây cắm3
  Động cơ Servo SG901

  Code


  #define BLYNK_PRINT Serial
  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
  #include <Servo.h>

  Servo servo;
  char auth[] = "90e6fc3ed332435587af6799fb58de88";
  char ssid[] = "CAFE GALAXY_2.4G";
  char pass[] = "xinchaoban";

  void setup()
  {
    Serial.begin(9600);
    Blynk.begin(auth, ssid, pass);
    servo.attach(15); // NodeMCU D8 pin
   }

  void loop()
  {
    Blynk.run();
  }
  BLYNK_WRITE(V1)
  {
     servo.write(param.asInt());
  }

  BLYNK_WRITE(V2)
  {
    servo.write(0);
  }

  BLYNK_WRITE(V3)
  {
    servo.write(90);
  }


  Thư viện

  • Download thư viện "SimpleTimer.h"Tải ngay
  • Download thư viện "BlynkSimpleEsp8266.h": Tải ngay
  ( Nguyên lý + Code chuẩn) Link Mediafire

  ------------------------------------------------------------------------------------
  DV1 - Nhận vẽ mạch thuê ONLINE Altium Designer/ Orcad 9.2/ Protues nhanh trong ngày  -----------------------------------------------------------------------------------

  DV2 - Mua linh kiện về làm mạch nhanh - Miễn phí Ship
  DV3 - Kênh youtube chia sẻ kiến thức điện tử thực hành ngay


  DV4 - Kênh cộng đồng Facebook Điện Tử ChipKool
  eChipKool - Chia sẻ kiến thức Kết Nối đam mê điện tử

  Latest posts