-->

  Bài 6: Tạo âm thanh (Còi) bằng Arduino

  Để tạo ra một âm thanh, một giai điệu của bản nhạc.
  Điều đó thật sự rất lý thú khi tự tay chế tạo ra nó bằng cách sử dụng Arduino.
  Âm thanh phát ra dưới dạng các tần số khác nhau.
  Qua bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các hàm mới: tone(), notone(), sin().

  Sơ lược về còi 5VDC

  Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều các loại còi (Buzzer) khác nhau các bạn có thể lựa cho cho mình một linh kiện phù hợp để triển khai dự án.
  Còi 5V

  Sơ đồ đấu nối

  Các linh kiện cần thiết cho dự án

  ------------------------
  • Arduino Uno: >>Xem sản phẩm tại đây
  • Module còi 5V:  >>Xem sản phẩm tại đây
  ----------------------

  Code mẫu 

  /*
    Alarm
  */
  float sinVal;
  int toneVal;
  
  void setup(){
     pinMode(12, OUTPUT);
  }
  
  void loop(){
     for(int x=0; x<180; x++){
        // convert degrees to radians then obtain value
        sinVal = (sin(x*(3.1412/180)));
        // generate a frequency from the sin value
        toneVal = 2000+(int(sinVal*1000));
        tone(8, toneVal);
        delay(2); 
     }  
  }
  
  

  Giải thích code

  Bước đầu tiên chúng ta đi vào khai báo các biến cho chương trình.

  float sinVal;
  int toneVal;
  
  
  Như chúng ta đã biết đơn vị của sin() là radian nên các bạn áp dụng công thức 3.1412/180 để chuyển đổi giá trị góc thành radian.
  • Đọc bài viết: Hàm Sin() trên Cộng đồng Arduino Việt Nam

  sinVal = (sin(x*(3.1412/180)));
  
  
  Tiếp theo, chúng ta thay đổi giá trị sinVal thành tần số âm thanh của còi toneVal.

  toneVal = 2000+(int(sinVal*1000));
  
  
  "sinVal" là kiểu số thực (float) vì vậy để đảm bảo tần số không có số thập phân nên chúng ta cần chuyển về kiểu số nguyên (int).
  • Xem ngay: Kiểu số thực (float) Cộng đồng Arduino Việt Nam
  • Xem ngay: Kiểu số nguyên (int) Cộng đồng Arduino Việt Nam

  int(sinVal*1000)
  
  
  Theo nghiên cứu tai người có thể nghe được ở tần số âm thanh từ 20Hz đến 20kHZ. Vì vậy việc nhân cho 1000 và cộng 2000 để đảm bảo nằm trong phạm vi 2000 đến 3000.

  tone(8, toneVal);
  
  
  Có 3 hàm để tạo âm thanh:

  1. tone(pin, frequency);
  
  
  2. tone(pin, frequency, duration);
  
  
  3. noTone(pin);
  
  pin: cổng digial / analog mà bạn muốn chơi nhạc (nói cách khác là pin được kết nối tới loa)
  
  frequency: tần số của sóng vuông (sóng âm) - unsigned int
  
  duration: thời gian phát nhạc, đơn vị là mili giây (tùy chọn) - unsigned long

  Lời kết

  Bài viết khá đơn giản phải không các bạn?
  Mong các bạn sẽ hiểu hơn cách thức làm việc của các hàm tạo âm thanh.


  Chúc các bạn thành công!
  Trân trọng.

  ( Nguyên lý + Code chuẩn) Link Mediafire

  ------------------------------------------------------------------------------------
  DV1 - Nhận vẽ mạch thuê ONLINE Altium Designer/ Orcad 9.2/ Protues nhanh trong ngày  -----------------------------------------------------------------------------------

  DV2 - Mua linh kiện về làm mạch nhanh - Miễn phí Ship
  DV3 - Kênh youtube chia sẻ kiến thức điện tử thực hành ngay


  DV4 - Kênh cộng đồng Facebook Điện Tử ChipKool
  eChipKool - Chia sẻ kiến thức Kết Nối đam mê điện tử

  Latest posts