-->

  Bài 6: Điều khiển thiết bị online dùng app blynk và Kit wifi node mcu esp8266 - Tự học lập trình IOT


  1. Giới thiệu:

  Hướng dẫn cách điều khiển thiết bị online bằng app blynk sử dụng kit wifi node mcu esp8266.

  2. Download miễn phí file code đừng quên Subcribed bên dưới ủng hộ nhé:

  Link code chương trình bài 6: hãy nhấn LIKE, SUBCRIBED theo dõi kênh rồi hãy download code nhe mọi người! http://bit.ly/codetuhociotbai6

  3. Danh sách linh kiện cần mua để test:

  - KIT Node MCU esp8366

  - Module Relay 5V

  ------------------------------------------------------------------------------------
  DV1 - Nhận vẽ mạch thuê ONLINE Altium Designer/ Orcad 9.2/ Protues nhanh trong ngày


  DV2 - Kênh youtube chia sẻ kiến thức điện tử thực hành ngay


  DV3 - Kênh cộng đồng Facebook Điện Tử ChipKool

  Latest posts