-->

  Bài 2: Cách lập trình và nạp code cho Kit wifi node mcu esp8266 - Tự học lập trình IOT


  1. Giới thiệu:

  Hướng dẫn cách nạp chương trình và viết code cơ bản để thiết lập cho kit wifi hoạt động ở ba chế độ, cách điều khiển thiết bị bằng chân digital và webserver.

  2. Download miễn phí file code đừng quên Subcribed bên dưới ủng hộ nhé:

  Các bạn lưu ý chọn cài đặt board esp8266 phiên bản 2.5.0 trong mục board maneger nhé!

  3. Danh sách linh kiện cần mua để test:

  - KIT Node MCU esp8366

  - Module Relay 5V

  ------------------------------------------------------------------------------------
  DV1 - Nhận vẽ mạch thuê ONLINE Altium Designer/ Orcad 9.2/ Protues nhanh trong ngày


  DV2 - Kênh youtube chia sẻ kiến thức điện tử thực hành ngay


  DV3 - Kênh cộng đồng Facebook Điện Tử ChipKool

  Latest posts