-->

  Bài 1: Điều khiển thiết bị qua Wifi dùng WebSocket và Kit Node MCU ESP8266 - Project ứng dụng IOT


  1. Giới thiệu:

  Hướng dẫn sử dụng WebSocket trên ESP8266 để điều khiển thiết bị qua wifi, sử dụng mDNS và Bonjour Browser để lấy địa chỉ IP của ESP8266 khi kết nối wifi.

  2. Download miễn phí file code đừng quên Subcribed bên dưới ủng hộ nhé:

  Link code chương trình: https://bit.ly/ProjectIOTB1_Websocket
  3. Danh sách linh kiện cần mua để test:

  - KIT Node MCU esp8366

  - Module Relay 5V

  ------------------------------------------------------------------------------------
  DV1 - Nhận vẽ mạch thuê ONLINE Altium Designer/ Orcad 9.2/ Protues nhanh trong ngày


  DV2 - Kênh youtube chia sẻ kiến thức điện tử thực hành ngay


  DV3 - Kênh cộng đồng Facebook Điện Tử ChipKool

  Latest posts